Menu

Blik op de koers

Met een maandelijkse bijdrage helpen Emile of Harman met het navigeren van de financiële markten en de zaken die van invloed zijn op jouw vermogen.

De arbeidsproductiviteit: waarom het essentieel is voor échte economische groei

April 2024 • Door Harman Kloos

Terwijl de wereld met ademloze spanning de beurskoersen en politieke ontwikkelingen volgt, speelt zich een minder zichtbaar, maar cruciaal fenomeen af in de economie: de afnemende arbeidsproductiviteit. Dit begrip, hoewel vaak over het hoofd gezien in de dagelijkse nieuwsprogramma’s, is misschien wel de belangrijkste drijfveer achter economische groei, welvaart en daarmee indirect de beurskoers. Maar eerst even een stukje theorie: wat betekent arbeidsproductiviteit precies en waarom is het zo fundamenteel voor onze economie?

 

Arbeidsproductiviteit meet hoeveel goederen en diensten werknemers per uur produceren. Het is een barometer voor de efficiency van een economie: hoe hoger de productiviteit, hoe gezonder de economie. Het lijkt droge statistiek, maar in essentie vertelt het ons hoe goed een land zijn meest waardevolle hulpbron - menselijk kapitaal - benut. Voor jou als belegger is aandacht voor de arbeidsproductiviteit van groot belang: belangrijke ontwikkelingen in dezen worden vaak gevolgd door stijgende beurskoersen.

 

Ondanks het belang ervan, krijgt arbeidsproductiviteit zelden de hoofdrol in economische nieuws. Dit komt misschien omdat de effecten ervan subtiel en cumulatief zijn, niet geschikt voor smeuïge krantenkoppen, maar de gevolgen van veranderingen in productiviteit zijn diepgaand, juist ook voor de belegger.

 

De impact van arbeidsproductiviteit op de economie is enorm. Het beïnvloedt alles van het Bruto Nationaal Product tot de internationale concurrentiepositie van een land. Een hogere productiviteit betekent dat bedrijven meer kunnen produceren met minder inspanning en kosten, wat leidt tot hogere winsten, lagere prijzen voor consumenten, en over het algemeen een hogere levensstandaard. Het is geen toeval dat perioden van sterke economische groei vaak samenvallen met significante verbeteringen in de arbeidsproductiviteit.

 

Als we naar de arbeidsproductiviteit kijken, zien we opvallende verschillen tussen regio's zoals Europa en Amerika. Over het algemeen heeft Amerika een hogere arbeidsproductiviteit, deels dankzij een meer flexibele arbeidsmarkt en hogere investeringen in technologieën. Europese landen, met hun sterke nadruk op werknemersbescherming en arbeidstijdverkorting, tonen vaak een andere benadering die soms kan leiden tot lagere productiviteit.

 

Recente rapporten wijzen op een verontrustende trend: de groei van de arbeidsproductiviteit stagneert of neemt zelfs in veel geavanceerde economieën af. De oorzaken zijn veelzijdig: variërend van verouderende technologieën en een gebrek aan innovatie tot demografische veranderingen zoals een vergrijzende beroepsbevolking. Dat effect wordt in veel landen versterkt door de wens van veel mensen om minder te willen werken. Ook speelt de verschuiving naar dienstensectoren, die over het algemeen lagere productiviteitsgroei kennen, een rol.

 

In het verleden hebben technologische doorbraken zoals de stoommachine, elektriciteit, en de personal computer significante sprongen in productiviteit veroorzaakt. Deze innovaties waren de factoren die industriële- en technologische revoluties aandreven, arbeid transformeerden en de basis legden voor moderne economieën.

 

Tegenwoordig biedt kunstmatige intelligentie (AI) nieuw perspectief. Met het vermogen om grote gegevenssets te analyseren en te optimaliseren, heeft AI het potentieel om productiviteitsgroei opnieuw te stimuleren, vooral in sectoren en taken waar menselijke capaciteiten beperkt zijn. Van geautomatiseerde klantenservice tot geavanceerde productieprocessen: AI belooft een nieuwe horizon van efficiency.

 

Een tweede opkomend veld, quantumtechnologie, staat klaar om de wereld zoals we die kennen ingrijpend te veranderen. Hoewel nog in de kinderschoenen, belooft quantumcomputing problemen op te lossen die voor traditionele computers onbereikbaar zijn. Dit kan enorme implicaties hebben voor alles van materiaalwetenschap tot versleuteling. De ontwikkeling van deze technologie zou wel op termijn eens de volgende grote sprong voorwaarts kunnen zijn in arbeidsproductiviteit.

 

Deze ontwikkelingen in AI en quantumtechnologie zijn niet alleen spannend voor technologen; ze hebben ook diepgaande implicaties voor economische groei en de aandelenmarkten. Bedrijven die vooroplopen in het overnemen van deze technologieën kunnen spectaculaire winstgroei zien, wat aantrekkelijk is voor investeerders en kan leiden tot stijgende beurskoersen.

 

Arbeidsproductiviteit, vaak over het hoofd gezien, verdient meer aandacht. Als de stille motor achter onze economieën heeft het de kracht om onze manier van leven fundamenteel te veranderen. Door de mogelijkheden van AI en quantumtechnologie te omarmen, kunnen we misschien een nieuwe tijdperk van welvaart en innovatie betreden. Hiervan profiteert niet alleen de technologiesector maar álle bedrijven zullen er hun voordeel mee kunnen doen.
En daarmee de belegger.

 

Dit verhaal over de onzichtbare kracht van productiviteit is er een die we allemaal moeten volgen - niet alleen in de financiële pagina’s, maar als een centraal onderdeel van onze collectieve toekomst. Als vermogensbeheerder staan we er middenin, nemen we dit soort ontwikkelingen mee in onze afwegingen en proberen we de klippen te omzeilen die we op dit pad ongetwijfeld zullen tegenkomen.

 

Harman Kloos is als bestuurder bij De' Medici Vermogensbeheer verantwoordelijk voor beleggingen.


 

Wilt u uw financiële zorgen uit handen laten nemen?

Neem contact met ons op