Menu

Disclaimer

Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op de website (www.de-medici.nl) van De’ Medici Vermogensbeheer B.V. Het vestigingsadres van De’ Medici Vermogensbeheer B.V is:

 

De’ Medici Vermogensbeheer B.V.
Oude Apeldoornseweg 41
7333 NR  Apeldoorn

De’ Medici Vermogensbeheer B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50532995 te Apeldoorn. Het BTW-nummer van De’ Medici Vermogensbeheer B.V. is: NL 823490269 B01.
 

De’ Medici Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning die nodig is voor het verlenen van beleggingsdiensten conform artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht. De’ Medici Vermogensbeheer B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Tevens is De’ Medici Vermogensbeheer B.V. aangesloten bij het Dutch Securities Institute (DSI) en het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).

 


Aansprakelijkheid

De’ Medici Vermogensbeheer B.V. behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website op elk moment en op elke wijze te mogen wijzigen.
Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter mogelijk dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is en/of onjuistheden bevatten. De’ Medici Vermogensbeheer B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen, daaronder mede begrepen informatie van derden en hyperlinks naar sites van derden en de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten.


De door De’ Medici Vermogensbeheer B.V. op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag dan ook niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. De’ Medici Vermogensbeheer B.V. is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor de gevolgen van enig handelen of nalaten daarvan op basis van de inhoud van deze website.
 

 

Copyright
Alle op deze site gebruikte gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij De’ Medici Vermogensbeheer B.V. en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Elke vorm van reproductie en elk gebruik van kopieën van de inhoud van deze website voor andere doeleinden dan privé- gebruik zijn strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de copyrightbezitter of van zijn wettelijke vertegenwoordigers.

 

De foto van de façade van de New York Stock Exchange, waarvan het design een federaal geregistreerd trademark is, wordt door De' Medici Vermogensbeheer gebruikt met toestemming van de NYSE Group, Inc. en haar aanverwante bedrijven. Het gebruik van deze foto van de façade van de New York Stock Exchange betekent niet, dat de NYSE Group, Inc. en haar aanverwante bedrijven de inhoud van deze website onderschrijven, goedgekeuren of sponsoren. Evenmin doen de NYSE Group, Inc. en haar aanverwante bedrijven een aanbeveling over mogelijke voordelen van investeringen.