Menu

Compliance

Compliance impliceert niet alleen de naleving van wet- en regelgeving, maar ook het werken volgens de normen en regels die een organisatie zelf heeft opgesteld.
Wij beschikken over een complianceregeling, die voorschriften bevat waaraan iedereen binnen de organisatie zich aan houdt, maar ook over voorschriften omtrent de wijze van controle op de naleving ervan.

Hier kunt u een aantal elementen uit de complianceregeling inzien.