Menu

Tarieven

De’ Medici Vermogensbeheer hanteert een zeer transparante tariefstructuur: we brengen voor onze dienstverlening uitsluitend een vergoeding voor het vermogensbeheer en geen verborgen kosten in rekening.Het vermogensbeheer levert u een toegevoegde waarde die u niet hebt wanneer u zelf belegt.
Wij houden de financiële markten scherp in de gaten, zorgen ervoor dat de samenstelling van uw beleggingsportefeuille beantwoordt aan uw wensen en doelen en komen in actie op het moment dat dit noodzakelijk is. Ook zorgen wij dat uw transactiekosten zo laag mogelijk blijven door niet onnodig te muteren.

Vermogensbeheer

De kosten van onze vermogensbeheer-lijn zijn als volgt opgebouwd: 

 • Beheervergoeding
  Voor het beheren van uw vermogen brengen wij u de beheervergoeding in rekening. Een minimumtarief geldt bij een beheerd vermogen kleiner dan EUR 150.000. De beheervergoeding is dan steeds EUR 1.500 per jaar.

 • Bankkosten
  Voor het registreren van de effecten op uw eigen beleggingsrekening en het administreren van deze beleggingsrekening brengt de bank een banking fee in rekening.

 • Transactiekosten
  Voor het aan- en verkopen van effecten brengt de bank aan- en verkoopprovisie in rekening. Dit wordt ook wel transactieprovisie genoemd. Wij gaan uiterst behoedzaam om met het initiëren en uitvoeren van transacties en houden zo de transactiekosten laag.

 • Interne ETF-kosten
  Aan het gebruik van ETF's zijn productkosten verbonden. Deze kosten zijn noodzakelijk om het ETF-mandje een exacte afspiegeling van de index te laten vormen. Deze kosten zitten verwerkt in de prijs (koers) van de verschillende ETF’s en worden dus niet afzonderlijk in rekening gebracht en meegerekend in onze tarieven.

Beheervergoeding 1.500 1,50%
BTW (21%) 315 0,21%
Bankkosten 440 0,44%
Transactiekosten 150 0,15%
Totaal* 2.405 2,30%
Beheervergoeding 3.000 1,00%
BTW (21%) 630 0,21%
Bankkosten 520 0,17%
Transactiekosten 300 0,10%
Totaal* 4.450 1,48%
Beheervergoeding 5.000 1,00%
BTW (21%) 1.050 0,21%
Bankkosten 600 0,12%
Transactiekosten 500 0,10%
Totaal* 7.150 1,43%
Beheervergoeding 8.000 1,00%
BTW (21%) 1.680 0,21%
Bankkosten 720 0,09%
Transactiekosten 800 0,10%
Totaal* 11.200 1,40%
Beheervergoeding 15.000 1,00%
BTW (21%) 3.150 0,21%
Bankkosten 1.000 0,07%
Transactiekosten 1.125 0,08%
Totaal* 20.275 1,35%
Beheervergoeding 28.000 0,93%
BTW (21%) 5.880 0,20%
Bankkosten 1.600 0,05%
Transactiekosten 2.250 0,08%
Totaal* 37.730 1,26%

* Totale kosten per jaar op basis van beheerd vermogen

Vermogensgroei

De kosten van onze vermogensgroei-lijn zijn als volgt opgebouwd:: 

 • Beheervergoeding
  Voor het beheren van uw vermogen brengen wij u de beheervergoeding in rekening. Wij hanteren geen minimum voor het beheerd vermogen. U kunt dus met elk bedrag naar wens starten!

 • Interne ETF-kosten
  Aan het gebruik van ETF's zijn productkosten verbonden. Deze kosten zijn noodzakelijk om het ETF-mandje een exacte afspiegeling van de index te laten vormen. Deze kosten zitten verwerkt in de prijs (koers) van de verschillende ETF’s en worden dus niet afzonderlijk in rekening gebracht en meegerekend in onze tarieven.

 • BinckBank-fee (all-in fee)
  Het aanhouden en administreren van een effectenrekening brengt kosten met zich mee. De met ons samenwerkende bank brengt daarom bankkosten in rekening. Wanneer wij effecten voor u aan- en verkopen, brengt de bank hiervoor transactiekosten in rekening. BinckBank brengt deze kosten met een overkoepelende fee in rekening. 
Beheervergoeding 43 0,85%
BTW (21%) 9 0,18%
BinckBank-fee (all-in fee) 25 0,50%
Totaal* 76 1,53%
Beheervergoeding 170 0,85%
BTW (21%) 36 0,18%
BinckBank-fee (all-in fee) 100 0,50%
Totaal* 306 1,53%
Beheervergoeding 540 0,90%
BTW (21%) 113 0,19%
BinckBank-fee (all-in fee) 270 0,45%
Totaal* 923 1,54%
Beheervergoeding 720 0,90%
BTW (21%) 151 0,19%
BinckBank-fee (all-in fee) 360 0,45%
Totaal* 1.231 1,54%
Beheervergoeding 1.140 0,95%
BTW (21%) 239 0,20%
BinckBank-fee (all-in fee) 480 0,40%
Totaal* 1.859 1,55%

* Totale kosten per jaar op basis van beheerd vermogen