Menu

Tarieven

De’ Medici Vermogensbeheer hanteert een zeer transparante tariefstructuur: we brengen voor onze dienstverlening uitsluitend een vergoeding voor het vermogensbeheer en geen verborgen kosten in rekening.Het vermogensbeheer levert u een toegevoegde waarde die u niet hebt wanneer u zelf belegt.
Wij houden de financiële markten scherp in de gaten, zorgen ervoor dat de samenstelling van uw beleggingsportefeuille beantwoordt aan uw wensen en doelen en komen in actie op het moment dat dit noodzakelijk is. Ook zorgen wij dat uw transactiekosten zo laag mogelijk blijven door niet onnodig te muteren.

Vermogensbeheer

De kosten van ons vermogensbeheer zijn als volgt opgebouwd:

Beheervergoeding
Voor het beheren van uw vermogen brengen wij u de beheervergoeding in rekening.  De beheervergoeding is 1,2% van het beheerd vermogen op jaarbasis. Een minimumtarief geldt bij een beheerd vermogen kleiner dan EUR 150.000. De beheervergoeding is dan steeds EUR 1.800 per jaar.  
Over de beheervergoeding is 21% btw verschuldigd.

 

All-in fee bank
Het aanhouden en administreren van een effectenrekening brengt kosten met zich mee. De met ons samenwerkende bank brengt hiervoor kosten in rekening. Tevens brengt de bank transactie- en valutakosten in rekening, wanneer wij effecten voor u aan- en verkopen. De bank brengt deze bankkosten, transactiekosten en valutakosten met één totale fee in rekening. Deze all-in fee is afhankelijk van het totale bij De' Medici Vermogensbeheer beheerde (familie)vermogen. De all-in fee is vrij van btw.

 

Interne ETF-kosten
Aan het gebruik van ETF's zijn productkosten verbonden. Deze kosten zijn noodzakelijk om het ETF-mandje een exacte afspiegeling van de index te laten vormen. Deze kosten zitten verwerkt in de prijs (koers) van de verschillende ETF’s en worden dus niet afzonderlijk in rekening gebracht en meegerekend in onze tarieven.

  

Te beleggen vermogen
Beheervergoeding 4.800 1,20%
BTW (21%) 1.008 0,25%
All-in fee bank 1.400 0,35%
Totaal 7.208 1,80%