Menu

Tarieven

Beleggen gaat altijd gepaard met kosten: of u nu zelf belegt of dit uit handen geeft. De bank brengt kosten in rekening die verbonden zijn aan een beleggingsrekening op uw naam die bij de bank loopt. Daarnaast berekent de bank kosten voor de aan- en verkoop van effecten. Als er minder mutaties in uw effectenportefeuille plaatsvinden, zijn de kosten ook lager. Wordt er meer gemuteerd dan leidt dat tot hogere aan- en verkoopkosten. Hoe u ook belegt, steeds hebt u met deze kosten te maken.

 

Het laten beheren van uw vermogen is een extra dienstverlening waarvoor door de vermogensbeheerder kosten in rekening worden gebracht: de beheervergoeding. Het vermogensbeheer levert u een toegevoegde waarde die u niet hebt wanneer u zelf belegt. De vermogensbeheerder houdt de financiële markten scherp in de gaten en zorgt ervoor dat de samenstelling van uw beleggingsportefeuille beantwoordt aan uw wensen en doelen. De vermogensbeheerder komt in actie op het moment dat dit noodzakelijk is.

Beheervergoeding

De’ Medici Vermogensbeheer hanteert een zeer transparante tariefstructuur: we brengen voor onze dienstverlening uitsluitend een vergoeding voor het vermogensbeheer in rekening. De beheervergoeding die op kwartaalbasis in rekening wordt gebracht, bedraagt per jaar 1% van het vermogen dat wordt beheerd. Een minimumtarief geldt bij een beheerd vermogen kleiner dan EUR 150.000. De beheervergoeding is dan steeds EUR 1.500 per jaar. Voor familieleden met kleinere vermogens hanteren wij een gereduceerd tarief. Over de beheervergoeding wordt btw in rekening gebracht. 

De’ Medici Vermogensbeheer brengt geen provisies of andere verborgen kosten bij haar cliënten in rekening. Evenmin worden vergoedingen van derden ontvangen. Aangezien wij niet verdienen aan de beleggingsinstrumenten die in de portefeuille worden opgenomen, wordt gegarandeerd dat de keuze voor de beleggingen een objectieve keuze is. De strikte onafhankelijkheid van De’ Medici wordt hiermee gewaarborgd.

Bankkosten

Voor het registreren van de effecten op uw eigen beleggingsrekening en het administreren van deze beleggingsrekening brengt de bank een banking fee in rekening. De banking fee bestaat uit een vast bedrag van EUR 400,00 per jaar plus een variabel deel van 0,04% van de waarde van de beleggingen per jaar. Over de banking fee wordt geen btw berekend.

Transactiekosten

Voor het aan- en verkopen van effecten brengt de bank aan- en verkoopprovisie in rekening. Dit wordt ook wel transactieprovisie genoemd. Als er geen transacties plaatsvinden, wordt er uiteraard geen transactieprovisie in rekening gebracht. Het aantal transacties wordt door de vermogensbeheerder bepaald. Wij gaan uiterst behoedzaam om met het initiëren en uitvoeren van transacties. Als transacties niet tot een fundamenteel beter rendement of lager risico leiden, worden geen transacties doorgevoerd. Vanwege het zeer beheerste beleid om mutaties in de portefeuille aan te brengen, is het aantal transacties in de portefeuille ook beperkt. Dit is een heel belangrijke kostenbesparing. De tarieven van de bank voor de uitvoering van transacties zijn scherp en concurrerend. Over de transactieprovisie wordt geen btw in rekening gebracht.

Total Expense Ratio

De’ Medici Vermogensbeheer maakt voor de samenstelling van beleggingsportefeuilles gebruik van ETF’s. Iedere ETF wordt op zichzelf weer beheerd door de manager van de betreffende ETF. Voor dit beheer worden managementkosten en additionele uitgaven, zoals juridische kosten, accountantsvergoedingen en andere operationele kosten aan de belegger in rekening gebracht. Deze kosten zitten verborgen in de prijs (koers) van de verschillende ETF’s en worden dus niet afzonderlijk in rekening gebracht. Wél dient beseft te worden dat de koers van de ETF altijd iets afwijkt van de vergelijkende indexwaarde. Deze afwijking wordt dus veroorzaakt door de Total Expense Ratio (TER). De gemiddelde TER bedraagt circa 0,22%.

Totaal kostenplaatje

Om het geheel van kosten overzichtelijk weer te geven, volgt hieronder een berekening van alle kosten bij een beleggingsportefeuille met een waarde van EUR 300.000. Het uitgangspunt is een bedrag van EUR 300.000 op 31 december dat daags daarna wordt belegd.
In dit voorbeeld is gesteld dat het rendement 4% bedraagt in het 1e kwartaal, 3% in het 2e kwartaal, -2% in het 3e kwartaal en 4% in het 4e kwartaal. Het werkelijke rendement kan uiteraard totaal anders uitvallen. Het bruto jaarrendement komt in dit voorbeeld dan ook uit op 9,2%. Na aftrek van de TER resteert een rendement van 9,0% over het gehele jaar. Vervolgens zijn er de beheervergoeding (inclusief 21% btw) en de banking fee. De transactieprovisie is een gemiddelde van de aankoopkosten voor het samenstellen van de portefeuille (verdeeld over enkele jaren) en de provisie voor aan- en verkopen gedurende het jaar. Over de transactieprovisie wordt geen btw berekend. Nadat alle kosten (beheervergoeding, banking fee en transactieprovisie) in mindering zijn gebracht op het rendement na aftrek van de TER, resteert een rendement van EUR 22.444 op de aanvankelijke investering van EUR 300.000. Van het bruto rendement van 9,2% per jaar blijft na alle kosten 7,5% over als netto rendement. De totale kostenfactor bij het in het voorbeeld genoemde rendement komt daarmee uit op 1,5% inclusief de btw.

 
Kwartaal rendement Bruto rendement Rendement minus TER Beheervergoeding incl. btw Banking fee Transactie provisie Netto rendement
31-dec 300.000 300.000
31-mrt 4% 312.000 311.835 943 81 50
30-jun 3% 321.360 321.019 971 82 50
30-sep -2% 314.933 314.422 951 81 50
31-dec 4% 327.530 326.826 988 83 50
Totaal 27.530 26.826 3.854 327 200 22.444
Totaal in % 9,2% 9,0% 7,5%