Menu

Mogelijkheden

De' Medici Vermogensbeheer biedt verschillende mogelijkheden aan om u te ontzorgen met het beheer van uw vermogen. Naast vermogende volwassene en senioren hebben jonge professionals, (pensioen)BV’s, maar ook (klein)kinderen van cliënten hun weg naar De’ Medici Vermogensbeheer gevonden. Of u nu vermogen wilt laten beleggen dat afkomstig is uit de verkoop van uw woning of een erfenis, of u wilt beleggen om een goed pensioen op te bouwen of uw spaargeld beter wilt laten renderen, wij zorgen in elke situatie steeds voor een solide belegging, zodat het vermogen kan groeien voor het door u gewenste doel.

Vermogensbeheer op maat

Vermogensbeheer bij De' Medici Vermogensbeer komt neer op het leveren van maatwerk. Uw portefeuille wordt afgestemd op uw wensen, uw financiële situatie en -doelstellingen. Basis voor het individueel gerichte vermogensbeheer zijn tevens de unieke beleggingsdoelstelling en de omvang van uw vermogen. Voor iedereen is het doel dat met het belegde vermogen moet worden bereikt weer anders en ieder vermogen is verschillend van omvang. Daarom past bij elk vermogen van eigen omvang en met eigen doelstelling een eigen beheer. Geen enkele situatie is gelijk. De' Medici brengt bij aanvang van het beheer de wensen, situatie en risicobereidheid in kaart om zo een portefeuille op te bouwen, waarmee het beleggingsdoel behaald kan worden.

Financiële services

Naast het vermogensbeheer leveren wij onze cliënten uitgebreid financieel advies over alle zaken die met uw vermogen samenhangen. Denk bijvoorbeeld aan:

 
  • Advies bij de keuze voor het opbouwen van belegd vermogen in privé of een BV.

  • Advies over hoe u uw (belegd) vermogen kunt aanwenden bij een eigenwoningfinanciering.

  • Advies over hoe u op een gunstige wijze vermogen kan overdragen aan uw kinderen.

  • Advies bij het plannen van uw lijfrente-uitkeringen voor uw pensioen.

  • Advies over een optimale inrichting van uw testament.

  • Advies bij het inregelen van particuliere zorg.

Ook een financiële planning kan deel uitmaken van onze financiële services. Bij onze advisering leggen wij veelal contact notaris of belastingadviseur om zo voor u de vertaalslag maken bij fiscale en notariële vraagstukken. Neem voor meer informatie contact met ons op!

Second opinion

Bent u onzeker of het beleggingsbeleid van uw huidige vermogensbeheerder nog bij u past? Hebt u het gevoel dat de samenstelling van uw portefeuille niet meer aansluit bij uw beleggingsdoel of ervaart u vanwege een andere reden twijfel? Het is altijd mogelijk een beroep te doen op De’ Medici Vermogensbeheer voor een ‘second opinion’. Wij trachten deze onzekerheid bij u weg te nemen door het maken van een grondige, objectieve analyse van de beleggingsportefeuille. Deze analyse wordt vastgelegd in een rapport zodat op basis daarvan een beargumenteerde reactie naar de bank of beheerder kan worden voorbereid.

 

Spreekt ons vernieuwende beleggingsbeleid u sowieso aan? Dan bieden wij u de mogelijkheid om uw beleggingsportefeuille op een snelle en efficiënte wijze aan De’ Medici Vermogensbeheer over te dragen. 

Wilt u weten of vermogensbeheer bij De' Medici iets voor u is? Graag bekijken wij met u wat de mogelijkheden zijn.

Neem contact met ons op