Menu

Mogelijkheden

De' Medici Vermogensbeheer biedt verschillende mogelijkheden aan particulieren om hen te ontzorgen met het beheer van hun vermogen. Naast particulieren hebben kleine pensioenfondsen, stichtingen en organisaties hun weg naar De’ Medici Vermogensbeheer gevonden. De' Medici brengt bij aanvang van het beheer de wensen, situatie en risicobereidheid in kaart om zo een portefeuille op te bouwen, waarmee het beleggingsdoel behaald kan worden.

Individueel beheer

Individueel beheer bij De' Medici Vermogensbeer komt neer op het leveren van maatwerk. Naast het vermogensbeheer leveren wij uitgebreid financieel advies over alle zaken die met uw vermogen samenhangen. Ook een financiële planning kan daarvan deel uitmaken. Wij gaan allereerst na wat uw verwachtingen zijn en maken vervolgens een diepgaande gedetailleerde vermogensanalyse. Dat betekent het opstellen van een persoonlijke balans van inkomsten en uitgaven en het opmaken van een financieel plan.
 

Aan de hand daarvan stemmen wij uw portefeuille af op uw wensen en situatie. Basis voor het individueel gericht vermogensbeheer zijn de unieke beleggingsdoelstelling en de omvang van uw vermogen. Voor iedereen is het doel dat met het belegde vermogen moet worden bereikt weer anders en ieder vermogen is verschillend van omvang. Daarom past bij elk vermogen van eigen omvang en met eigen doelstelling een eigen beheer. Geen enkele situatie is gelijk. Individueel beheer komt dan ook tegemoet aan de individuele levenssituatie en de individuele financiële omstandigheden. Bij individueel beheer worden de beleggingsbeslissingen voor iedere belegger apart genomen en deze kunnen dus ook verschillend van elkaar zijn. Hetzelfde geldt voor het tijdstip waarop deze beleggingsbeslissingen worden genomen.

Family Office

Ook in familieverband verlangt vermogensbeheer vaak maatwerk. Hier wordt vaak de hulp van ervaren en kundige adviseurs gewenst die het complete financiële speelveld overzien. Coördinatie van adviezen is daarbij van het grootste belang of het nu om bancaire aangelegenheden, nalatenschapsplanning, juridische en/of fiscale vraagstukken of vermogensbeheer gaat. De individuele cliënten die tot een familie behoren, hebben samen een aantal specifieke kenmerken gemeen, maar hun individuele uitgangspunten en hun levenssituatie bepalen uiteindelijk op welke wijze het vermogensbeheer plaatsvindt. Daarom is vermogensbeheer gericht op families zo belangrijk: wij bieden samenhang waar nodig en toepassing op u als individu waar gewenst. Bijna 15% van ons cliëntenbestand bestaat uit families van vaak drie generaties. De ‘Family office’ neemt bij ons dan ook een heel belangrijke plaats in.

Gemeenschappelijk beheer

Hebt u nog niet zo’n groot vermogen en moet dat nog groeien om een mooi toekomstdoel te bereiken? Hebben uw kinderen of kleinkinderen van u een bedrag gekregen waarmee u hen helpt te sparen voor een eerste auto, een huis of helpt te bouwen aan het pensioen? Ook dan kunt u profiteren van het vooruitstrevende beleggingsbeleid van De’ Medici Vermogensbeheer door middel van onze gemeenschappelijke beheervorm; een andere vorm van beheer die wij aanbieden.

 

Bij gemeenschappelijk beheer is er sprake van één grote beleggingsportefeuille met een zeer gematigd risico. U neemt met een eigen rekening deel in deze beleggingsportefeuille en u ontvangt naar rato van uw belang het daarbij behorende rendement. Bij deze beheervorm is het mogelijk om bedragen naar keuze door ons te laten beheren, waardoor u als individuele deelnemer met kleine bedragen al kunt deelnemen. Voordeel hiervan is dat met een klein vermogen een ongekend grote spreiding worden bereikt, doordat uw belegging uit een groot aantal ETF’s bestaat, die ieder op unieke wijze een complete markt dekken. Daarmee wordt deze vorm van beleggen nog veiliger. Uw vermogen wordt niet alleen beheerd door een professional, maar door het collectieve aspect is er nu ook de mogelijkheid om rendement te ontvangen dat normaliter alleen bij grote vermogens gerealiseerd kan worden. Uiteraard ontvangt u ook een eigen account waarmee u uw eigen effectenportefeuille kunt bekijken.

 

Bent u geïnteresseerd in onze gemeenschappelijke beheervariant en wilt u meer informatie ontvangen, neem dan contact met ons op.

Second opinion

Bent u onzeker of het beleggingsbeleid van uw huidige vermogensbeheerder nog bij u past? Hebt u het gevoel dat de samenstelling van uw portefeuille niet meer aansluit bij uw beleggingsdoel of ervaart u vanwege een andere reden twijfel? Het is altijd mogelijk een beroep te doen op De’ Medici Vermogensbeheer voor een ‘second opinion’. Wij trachten deze onzekerheid bij u weg te nemen door het maken van een grondige, objectieve analyse van de beleggingsportefeuille. Deze analyse wordt vastgelegd in een rapport zodat op basis daarvan een beargumenteerde reactie naar de bank of beheerder kan worden voorbereid.

 

Spreekt ons vernieuwende beleggingsbeleid u sowieso aan? Dan bieden wij u de mogelijkheid om uw beleggingsportefeuille op een snelle en efficiënte wijze aan De’ Medici Vermogensbeheer over te dragen. 

Wilt u weten of vermogensbeheer bij De' Medici iets voor u is? Graag bekijken wij met u wat de mogelijkheden zijn.

Neem contact met ons op