Menu
gebruikt met toestemming van NYSE Group, Inc

Vermogensbeheer

De’ Medici Vermogensbeheer is een zelfstandig vermogensbeheerder. Dus geen onderdeel van een bank. Deze onafhankelijkheid waarborgt een onafhankelijke koers. Uw belangen zijn onze belangen. U wordt daarom niet getroffen door de concurrerende belangen van verschillende afdelingen binnen een bank.

Bij de dienstverlening van De’ Medici Vermogensbeheer staan u en uw familie centraal. Uw vermogen is persoonlijk: onze service is daarom afgestemd op uw wensen en onze relatie is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Sommigen noemen onze toewijding aan onze cliënten buitengewoon;
wij vinden dit echter vanzelfsprekend.

De' Medici Vermogensbeheer biedt u:

icoon

Een Gids

De’ Medici is uw gids, die u door het financiële doolhof leidt, valkuilen omzeilt en u naar uw doel begeleidt.

Vermogensbeheer begint en eindigt niet bij het beheren van uw beleggingen, maar het is verweven met uw belastingen, uw woonsituatie, uw inkomen, pensioen en schenkingen. Als gids bewaken wij elke dimensie van uw vermogen en hebben wij een goed zicht over het financiële speelveld. Wij staan u bij met advies of treden op in een coördinerende rol of het nu om hypotheken, leningen, estate planning, juridische of fiscale vraagstukken gaat.

icoon

Integriteit

Als zelfstandig vermogensbeheerder zijn wij onafhankelijk en staan uw belangen bij ons voorop. Een goede relatie kan alleen bestaan als er sprake is van stabiliteit en vertrouwen.

Zowel voor u als voor ons is integriteit een vanzelfsprekendheid. Vermogensbeheer is geen standaard dienstverlening. Naast deskundigheid vraagt dit van de beheerder integriteit en discretie. Wij streven naar transparantie op het hoogste niveau, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Zo betaalt u aan ons uitsluitend een beheervergoeding ten behoeve van het vermogensbeheer. Wij brengen geen andere provisies in rekening. Wilt u meer inzicht in onze tarieven? Bekijk dan hier een duidelijk overzicht.

icoon

Expertise

Expertise gecombineerd met meer dan 130 jaar gezamenlijke ervaring van onze vermogensbeheerders hebben geleid tot een scherp marktinzicht. Wij zijn hierdoor in staat de stemming op de beurs juist te interpreteren en goed te anticiperen op de gebeurtenissen in de markt.

Onze benadering van veiligheid sluit aan bij de meest moderne inzichten. Onze focus ligt hierbij op de beweegelijkheid van uw belegging, ook wel volatiliteit genoemd. Portefeuilles waarvan de waarde op en neer springt hebben een hogere volatiliteit dan portefeuilles met een heel rustig waardeverloop. Voordat wij een portefeuille samenstellen, bepalen we samen met u welke volatiliteit door u gewenst wordt. Wij zorgen er dan voor dat uw portefeuille bij de gewenste volatiliteit het optimale rendement behaalt. 

Onze portefeuilles zijn opgebouwd uit ETF's, die alle markten en marktsectoren ter wereld dekken. Onze focus ligt op de Verenigde Staten, als belangrijkste financiële markt. Bijna alle orders van De’ Medici Vermogensbeheer worden dan ook uitgevoerd op de New York Stock Exchange.

icoon

Rust

Onze dienstverlening is erop gericht u te ontzorgen, niet alleen op het gebied van uw beleggingen, maar ook als het gaat om vermogensplanning.

De’ Medici waarborgt ook rust in uw portefeuille. Wij hanteren een langetermijnbeleid: er wordt niet op korte termijn rendement nagestreefd door actief te handelen. Een investering met de juiste samenstelling levert op de lange termijn meer rendement op met een lager risico dan effectenhandel op de korte termijn.
Op deze wijze minimaliseren we het aantal transacties en de daarbij behorende kosten en behouden we een vaste koers voor uw vermogen.

icoon

Rendement

Het resultaat van uw belegging is voor u waarschijnlijk het belangrijkste doel van het beheer. Wij zijn echter van mening dat integriteit, expertise en rust eveneens van groot belang zijn voor vermogensbeheer.

De rendementen, die zijn behaald door De’ Medici Vermogensbeheer, tonen over de jaren een stijgende lijn: het vermogen, dat bij ons in beheer is gegeven, is gemiddeld 35% tot 75% gestegen in waarde over de afgelopen vier jaar. In de onderstaande tabel worden de rendementen getoond die in de afgelopen jaren zijn behaald. Dit zijn de rendementen na aftrek van alle daarop drukkende kosten (bankkosten en beheerkosten).

Jaar Lagere volatiliteit
standaarddeviatie 4-8 %
Gematigde volatiliteit
standaarddeviatie 8-12 %
Hogere volatiliteit
standaarddeviatie 12-16 %
2012 8% 12% 12%
2013 6% 11% 17%
2014 12% 17% 22%
2015 5% 8% 10%
2016 6% 7% 9%
2017 5% 6% 7%
2018 -3% -4% -5%
2019 22% 24% 25%

Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?


Bekijk onze mogelijkheden