Menu
gebruikt met toestemming van NYSE Group, Inc

Vermogensbeheer

De’ Medici Vermogensbeheer is een zelfstandig vermogensbeheerder. Dus geen onderdeel van een bank. Deze onafhankelijkheid waarborgt een onafhankelijke koers. Uw belangen zijn onze belangen. U wordt daarom niet getroffen door de concurrerende belangen van verschillende afdelingen binnen een bank.

Bij de dienstverlening van De’ Medici Vermogensbeheer staan u en uw familie centraal. Uw vermogen is persoonlijk: onze service is daarom afgestemd op uw wensen en onze relatie is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Sommigen noemen onze toewijding aan onze cliënten buitengewoon; wij vinden dit echter vanzelfsprekend.

De' Medici Vermogensbeheer biedt u:

icoon

Beheer met expertise

Expertise gecombineerd met meer dan 130 jaar gezamenlijke ervaring van onze vermogensbeheerders hebben geleid tot een scherp marktinzicht. Wij zijn hierdoor in staat de stemming op de beurs juist te interpreteren en goed te anticiperen op de gebeurtenissen in de markt.

Ons beleggingsbeleid is gebaseerd op een lange termijn visie. Dit betekent dat wij ons niet laten leiden door de grillen van de financiële markt door over te gaan tot korte termijn aan- en verkopen. De beursontwikkelingen en het verloop van de beleggingsportefeuilles worden dan ook op basis van de langere termijn beoordeeld. Zo kan uw portefeuille rustig groeien en het optimale rendement worden behaald.

icoon

Veilige belegging

Onze portefeuilles zijn opgebouwd uit ETF's, die alle markten en marktsectoren ter wereld dekken. Daarbij ligt onze focus op de Verenigde Staten, als belangrijkste financiële markt. Bijna alle orders van De’ Medici Vermogensbeheer worden dan ook uitgevoerd op de New York Stock Exchange. Door te beleggen met ETF’s bereiken we zeer grote spreiding en wordt het beleggingsrisico sterk gereduceerd.

Onze benadering van veiligheid sluit aan bij de meest moderne inzichten. Onze focus ligt hierbij op de beweegelijkheid van uw belegging, ook wel volatiliteit genoemd. Portefeuilles waarvan de waarde op en neer springt hebben een hogere volatiliteit dan portefeuilles met een heel rustig waardeverloop. Voordat wij een portefeuille samenstellen, bepalen we samen met u welke volatiliteit door u gewenst wordt. Wij zorgen er dan voor dat uw portefeuille bij de gewenste volatiliteit het optimale rendement behaalt.

icoon

Uitstekend rendement

Het resultaat van uw belegging is voor u waarschijnlijk het belangrijkste doel van het beheer. Wij zijn echter van mening dat expertise, een veilige belegging en rust in de portefeuille eveneens van groot belang zijn voor vermogensbeheer.

De rendementen, die zijn behaald door De’ Medici Vermogensbeheer, tonen door de jaren heen een stijgende lijn: het in beheer gegeven vermogen in de drie meest gekozen beleggingsprofielen is in de afgelopen tien jaar afhankelijk van het profiel bijna of meer dan verdubbeld. In de grafiek worden de rendementen getoond die in de afgelopen jaren zijn behaald voor onze drie meest gekozen beleggingsprofielen. Dit zijn de rendementen na aftrek van alle daarop drukkende kosten (bankkosten en beheerkosten).

icoon

Persoonlijke service

Ons vermogensbeheer begint en eindigt niet bij het beheren van uw beleggingen Het is verweven met uw belastingen, uw woonsituatie, uw inkomen, pensioen en schenkingen.

Als uw vermogensbeheerder kennen wij uw persoonlijke leefsituatie, uw wensen en doelen, maar tegelijkertijd hebben wij ook goed zicht over het financiële speelveld. Daarom kunnen wij u bijstaan met advies of optreden in een coördinerende rol of het nu om hypotheken, leningen, estate planning, juridische of fiscale vraagstukken gaat.

icoon

Family office

In familieverband verlangt vermogensbeheer vaak ook maatwerk. In tijden van grote woningkrapte en lagere pensioenaanspraken zien wij dat ouders vaak hun kinderen financieel willen ondersteunen bij de aankoop van de eigen woning het opbouwen van pensioen. Ook kiezen grootouders er steeds vaker voor om een spaarpotje voor hun kleinkinderen op te bouwen voor later of is juist advies gewenst bij de verdeling van een nalatenschap.

Als vermogensbeheerder kunnen wij desgewenst de soms complexe adviezen van externe partijen zoals de notaris, belastingadviseur of bank coördineren en vertalen. In ons family office bieden wij samenhang bij families waar nodig en toepassing op u als individu waar gewenst. Bijna 50% van ons cliëntenbestand bestaat uit families van vaak drie generaties. De ‘Family office’ neemt bij ons dan ook belangrijke plaats in.

Bent u benieuwd hoe wij dit voor u bereiken?

 
Lees hier meer over onze werkwijze