Menu

Blik op de koers

Met een maandelijkse bijdrage helpt Emile of Harman jou met het navigeren van de financiële markten en de zaken die van invloed zijn op jouw vermogen.

Wat betekenen de presidentsverkiezingen in Amerika voor jou?

Februari 2024 • Door Harman Kloos

Voel jij dat ook? Elke vier jaar, diezelfde opwinding en zenuwachtigheid die vele beleggers ervaren wanneer Amerika zich opmaakt voor de presidentsverkiezingen? Het is een tijd van speculatie, hoop, en soms zelfs vrees, over hoe de uitkomst van deze verkiezingen de economie en, belangrijker nog, onze portefeuilles zal beïnvloeden. Door de jaren heen heb ik geleerd dat de sleutel tot het navigeren door deze onzekere tijden voor een belangrijk deel ligt in het begrijpen van het verleden, terwijl we vooruitkijken naar de toekomst.

   

Laten we een stap terug doen naar de jaren '60, een tijdperk van enorme economische groei in Amerika. Denk aan
John F. Kennedy en Lyndon B. Johnson, die de basis legden voor wat wij nu zien als de bloeitijd van de Amerikaanse economie. Hun investeringen in infrastructuur en sociale programma's leidden tot welvaart: de fabrieksarbeider in Detroit had een vrijstaand huis, twee auto’s voor de deur en zijn vrouw hoefde niet te werken. Kom daar nu maar eens om. Ook de beurzen presteerden voorbeeldig. Je zou als belegger in die tijd de vruchten hebben geplukt van een groeiende economie, aangedreven door overheidsuitgaven en innovatie.

 

Spring vooruit naar de jaren '80, en je vindt Ronald Reagan aan het roer, wiens beleid van belastingverlagingen en deregulering de aandelenmarkt naar nieuwe hoogtes stuwde. Deze periode toont aan hoe Republikeinse beleidsmaatregelen die gericht zijn op het stimuleren van bedrijfsinvesteringen en -groei, positief kunnen zijn voor de economie en daarmee voor de financiële markten.

 

Maar het is niet alleen een Republikeinse overwinning die de markten doet juichen. Onder Bill Clinton, bijvoorbeeld, zagen we een van de langste periodes van economische groei, dankzij technologische vooruitgang en een verantwoord begrotingsbeleid. Het bekende gezegde ‘it’s the economy, stupid’ stamt uit de tijd en campagne van Clinton.
Een bekende De dotcom-boom hielp de beurskoersen van het ene record naar het andere. Uiteindelijk bleek het de spreekwoordelijke zeepbel die, zoals dat doorgaans met zeepbellen gaat, uiteenspatte. Voor onze eigen AEX-index heeft het ruim twintig jaar geduurd voordat de koersen hetzelfde peil evenaarden.

 

In recentere tijden hebben we gezien hoe beleid en wereldgebeurtenissen, zoals onder George W. Bush en Barack Obama, en meer recent onder Donald Trump, directe gevolgen hadden voor de economie en de financiële markten. Van de aanslagen van 11 september tot de financiële crisis van 2008, en de onvoorspelbaarheid van handelsoorlogen en pandemieën onder Trump, de invloed van politieke leiders op de economie is onmiskenbaar

 

Dus, wat betekenen de komende verkiezingen voor jou als belegger? Het antwoord is zowel eenvoudig als complex.
Op de korte termijn kunnen verkiezingen volatiliteit en onzekerheid veroorzaken, aangezien beleggers speculeren over de beleidswijzigingen die de nieuwe president zou kunnen doorvoeren. Dit kan leiden tot schommelingen in de beurskoersen, afhankelijk van de verwachte impact op verschillende sectoren van de economie. Maar op de lange termijn zijn het vaak bredere economische trends en fundamentele indicatoren die de richting van de markt bepalen. Globalisering, technologische vooruitgang, en bevolkingsontwikkeling en trends spelen een veel grotere rol dan wie er in het Witte Huis zit.

 

Mijn advies aan jou, aan beleggers, gebaseerd op decennia van observatie en ervaring, is om te kijken naar de lange termijn. Verdiep je in de historische context, begrijp de cycli van politieke en economische verandering, en positioneer jouw portefeuille zodanig dat je kunt profiteren van zowel de onvermijdelijke fluctuaties op korte termijn als de gestage groei op lange termijn.

 

De presidentsverkiezingen zijn een herinnering aan de dynamische en soms onvoorspelbare aard van onze economie. Maar ze bieden ook kansen voor degenen die bereid zijn verder te kijken dan de onmiddellijke onzekerheid.
Laten we focussen op die kansen.

 

Harman Kloos is als bestuurder bij De' Medici Vermogensbeheer verantwoordelijk voor beleggingen.


 

Wilt u uw financiële zorgen uit handen laten nemen?

Neem contact met ons op