Menu

Over De' Medici

Wij zijn een organisatie met korte lijnen; waarden zoals persoonlijkheid en klantgerichtheid staan bij ons centraal. Wij kennen onze cliënten zeer goed. Ook binnen de organisatie zelf bestaat er een hecht samenwerkingsverband, dat optimale service garandeert. Onze visie op onze dienstverlening is gebaseerd op twee pijlers: de cliënt en de belegging. 

Cliënt visie

Decennia lang was het vermogensbeheer veelal een activiteit van (groot)banken. Zij zagen het als een aantrekkelijke vorm van dienstverlening waarbij meestal het belang van de instelling voorop stond. De cliënt werd vaak de dupe van de concurrerende belangen van verschillende afdelingen binnen de bank. Het beheerproces werd afstandelijk en in veel gevallen moest het individuele wijken voor het collectieve: individualiteit maakte plaats voor uniformiteit. De vermogensbeheerder was een technische belegger, die niet meer in contact stond met de cliënt. Uiteindelijk ontstond bij de cliënt dan ook de indruk dat hij de controle over zijn vermogen was kwijtgeraakt. Veel cliënten ervaren de dienstverlening van hun bank op het gebied van het vermogensbeheer als onvoldoende. Er is vaak weinig vertrouwen in en binding met de accountmanagers van grote en middelgrote financiële dienstverleners. Dit komt door de frequente personeelswisselingen bij banken en standaardisering van hun effectendienstverlening.

 

De' Medici Vermogensbeheer is opgericht vanuit de gedachte dat de belangen van de cliënt die van ons zijn. Wij kijken niet naar wat goed is voor ons, maar wat goed is voor de cliënt. En wij zijn pas tevreden als u dat bent. Wij streven een ‘lifetime’ relatie met de cliënt na, waarin u centraal staat. Vermogensbeheer gaat immers verder dan het behalen van een zo goed mogelijk resultaat: er moet gewerkt worden aan een doelstelling. Om dit te kunnen doen, is het essentieel om u meer dan alleen formeel te kennen.

 

  

Beleggingsvisie

Een belegging is een investering. Een investering heeft tijd nodig om een rendement op te leveren. Door de belegging geen tijd te gunnen om te kunnen renderen en deze dus snel na aankoop weer te verkopen, wordt niet meer belegd, maar gegokt. Veel beleggers zijn onrustig en kunnen het geduld niet opbrengen om het goede rendement af te wachten. Korte termijnhandel is dan ook een gevaarlijke aangelegenheid, die met hoge risico’s gepaard gaat. Het allergrootste gedeelte van de niet-professionele beleggers haalt het gestelde doel dan ook niet of, nog veel erger, verliest zelfs het aanvangskapitaal.

 

Voor ons is de langere termijn veel belangrijker dan de korte termijn. Wij houden bij het analyseren van ontwikkelingen die economisch van belang zijn steeds rekening met de langere termijn en wij beoordelen deze ontwikkelingen op basis van de langere termijn. Daarbij geldt dat het verleden voor een belangrijk deel bepalend is voor de toekomst. Vertrouwen en consistentie zijn daarbij essentieel.

 

Wij streven naar de grootst mogelijke objectiviteit. Dat betekent enerzijds dat wij geen gebruik maken van eigen beleggingsproducten, wat in schril contrast staat met de vaak simpele opsomming van huisfondsen die door veel banken in beleggingsportefeuilles van cliënten worden opgenomen. Anderzijds stellen wij ons op het standpunt dat wij het niet beter te weten dan de markt. Bij het invullen van onze beleggingsportefeuilles is ons vertrekpunt gebaseerd op de werkelijke verdeling van het beursgenoteerde kapitaal in de wereld. Wij leggen geen sterke nadruk op beleggingen die daardoor belangrijker lijken dan deze in werkelijkheid zijn. Onze objectiviteit en onze onafhankelijkheid werken direct in het voordeel van de cliënt.

Achtergrond van De' Medici

Noord-Italië, de 14e eeuw – Het noordelijke gedeelte van Italië –met Florence als sleutelpositie- was hét financiële centrum van Europa. De fiorino d’oro (gulden of gouden florijn, basis van de Nederlandse munt de gulden) werd de belangrijkste valuta van de internationale handel. Hier ontstonden dan ook kleine eenvoudige banken die voortkwamen uit de geldwisselaars, die op de marktpleinen zaken deden met hun geldtafel (banca). Een aantal daarvan kende enige structuur en organisatie. In een van deze banken werd Giovanni dei Medici (ook wel Giovanni di Bicci genoemd) opgeleid. Hij nam in 1385 één van de drie filialen van deze bank over en breidde dat uit tot een modern en volledig bankbedrijf.

Giovanni dei Medici was de eerste telg van de later roemruchte familie die van groot historisch belang is geworden. Hij is de stichter van De’ Medici Bank in 1397 en stond zo aan de basis van één van de machtigste families in Europa, die op het gebied van kunst en cultuur, politiek en bestuur, Kerk en diverse monarchieën in Europa gedurende honderden jaren zowel positief als negatief grote invloed heeft uitgeoefend. De Kerk werd de grootste partij die de kerkgelden, maar ook het persoonlijk vermogen van de paus in bewaring (en dus in beheer) gaf, met het doel een hoog rendement te behalen. Giovanni dei Medici werd in 1413 bankier van de paus en bovendien de beheerder van het kapitaal van de paus en van de Kerk. Giovanni dei Medici kan, samen met zijn zoon Cosimo dei Medici, als de grondlegger van het internationale bankwezen en het vermogensbeheerder op moderne grondslag worden beschouwd.

De letter 'i' in het Italiaanse tussenvoegsel dei is door verschrijvingen in de loop der eeuwen een enkele apostrof (’) geworden. Dei Medici werd De’ Medici.