Menu

Relaties

Als vermogensbeheerder hebben wij met een aantal andere partijen te maken met wie wij in relatie staan. Zo heeft De’ Medici Vermogensbeheer een samenwerkingsovereenkomst gesloten met enkele bankrelaties voor het openen en administreren van beleggingsrekeningen van haar cliënten. Maar ook met de toezichthouders, die zich sterk maken voor eerlijke en transparante financiële markten en financiële stabiliteit, onderhouden wij een relatie. Daarnaast zijn wij aangesloten bij een klachteninstituut en het registratie instituut binnen de effectenbranche.

Bankrelaties

De’ Medici Vermogensbeheer voert het vermogensbeheer voor haar cliënten uit in samenwerking met een gespecialiseerde effectenbank die over een ruime ervaring en lange historie beschikt. Voor De’ Medici Vermogensbeheer is InsingerGilissen een operationele én inhoudelijke partner. De bank neemt ons uitvoerende en administratieve werkzaamheden uit handen en biedt ons de noodzakelijke bancaire systemen. Op deze wijze kunnen wij ons optimaal concentreren op het beheren van het vermogen van onze cliënt. Via De’ Medici Vermogensbeheer kan van de aanvullende diensten van InsingerGilissen gebruik worden gemaakt.

Toezichthouders

De’ Medici Vermogensbeheer beschikt over een vergunning die nodig is voor het verlenen van beleggingsdiensten conform artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht. Als vergunninghoudende beleggingsonderneming staat De’ Medici Vermogensbeheer onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB).
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een onafhankelijke gedragstoezichthouder en maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. De Nederlandsche Bank (DNB) zet zich in voor financiële stabiliteit. Samen dragen de AFM en DNB bij aan duurzame welvaart en financieel welzijn in Nederland.

Samenwerking

De' Medici Vermogensbeheer werkt nauw samen met een aantal gespecialiseerde relaties. Indien nodig of gewenst kunnen wij van hun kennis en kunde gebruik maken. Maar het is ook mogelijk om de door hen aangeboden dienstverlening voor onze cliënten in te zetten. Het gaat hier bijvoorbeeld om een belastingadviseur (Van der Laan Medical), een fiscaal-jurist (VeldAdvies) en een notaris (Notariskantoor Rouweler). Met deze gespecialiseerde adviseurs kunnen wij u optimaal van dienst zijn.

Registratie en klachten

De’ Medici Vermogensbeheer is aangesloten bij het Dutch Securities Institute (DSI) en het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het DSI toetst en bewaakt de integriteit door middel van screening en certificering en het opstellen van een gedragscode en tuchtregels.
Het KiFiD vormt het platform tussen de financiële instelling en de cliënt wanneer er klachten zijn die onderling niet kunnen worden opgelost.